Curriculum Vitae

Personlige data
Navn Lasse Jon Fuglsang Pedersen Adresse Kurlandsgade 22, 4. tv. 2300 København S Telefon +45 40106365 (mobil) +45 32886079 E-mail volmer AT qeep.dk Født 1. September 1981 Nationalitet Dansk
Uddannelse
2007 - 2011 Kandidatgrad i Datalogi Datalogisk Institut Københavns Universitet 2005 - 2007 Bachelorgrad i Datalogi Datalogisk Institut Københavns Universitet 2000 - 2002 Datamatiker Nordjyllands Erhvervsakademi, Aalborg 1997 - 2000 HTX, Teknisk Gymnasium EUC Sjælland, Næstved
Kompetencer
C/C++ Meget velfunderet 6 års studieerfaring Flere års fritidserfaring C# Meget velfunderet 3 års professionel erfaring Flere års fritidserfaring VB.NET Meget velfunderet 3 års professionel erfaring ASP.NET Meget velfunderet 3 års professionel erfaring JavaScript Meget velfunderet 3 års professionel erfaring Flere års fritidserfaring MCMS Meget velfunderet 2 års professionel erfaring Java Velfunderet, skal opfriskes 2 års studieerfaring SQL Server Velfunderet, skal opfriskes 2 års professionel erfaring
Eksempler på projekter ved Københavns Universitet
Note Listen reflekterer ikke nyere projekter. Skal opdateres. 2007 "Visualisering af Parametriske flader" En software-baseret render-pipeline i C++ med tilhørende rapport, der beskriver transformationer og projektioner, skankonvertering af polygoner, visualisering med Phong's lysmodel, samt trekants- inddeling af parametriske flader; herunder Bezierflader. 2007 "Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller" (Bachelorprojekt) Rapporten beskriver muligheden for at anvende accelerometeret i en Wii-controller, til at approksimere dennes orientering samt position. Bl.a. præsenteres en ny adaptiv metode, der er mindre afhængig af lavpasfiltrering, til estimering af orienteringen. Herudover konstruktion et klassebibliotek (C++) 'WiiLib', der implementerer ideerne fra rapporten, samt et plugin til DIKU's 3D-motor 3DOT. Se også: http://qeep.dk/~volmer/bach/
Erhvervserfaring
2011 - House on Fire Lead programmer på ny physics-based action-puzzler; "SNOT!" (C++) 2008 T3CMS Timelønnet studiejob på forskellige projekter (PHP, JavaScript) 2005 - 2007 IT-Sundhed, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Timelønnet studiejob på forskellige projekter (.NET): * Udvikling af en intern instant messaging server og -klient, med support for over 10000 samtidige connections og synkronisering af brugerinformation vha. Active Directory. * Udvikling af et program til håndtering af dataudveksling (SMS) mellem et GSM-modul og SQL Server, samt tilhørende webservice. 2003 - 2005 IT-Sundhed, Aalborg Sygehus, Nordjyllands Amt Fast arbejde som programmør på forskellige projekter (.NET): * Stod for den tekniske udvikling på en fælles intra-/internet- løsning, baseret på Microsoft Content Management Server, til sygehusene og andre institutioner i Nordjyllands Amt. * Stod for den tekniske udvikling af Nordjyllands Amts eksport- løsning; i.e. konvertering og overførsel af information fra det ovennævnte fælles intra-/internet til den offentlige danske sundhedsportal sundhed.dk. * Stod for udvikling af webservices til internt brug. Eksempelvis et komplet interface til Active Directory, med partiel support for Exchange Server extensions. 2003 IT Solutions Freelance * Konstruktion af et lille modulært CMS i PHP, med mySql som backend, til ændring og opdatering af virksomhedens website. 2002 - 2003 Hands A/S Afsluttende Datamatiker-projekt i samarbejde med virksomheden * Som afsluttende led i Datamatiker-uddannelsen deltog jeg i udviklingen af et SQL Server- og ASP3.0-baseret projektstyrings- værktøj til internt brug for konsulenthuset Hands A/S.
Kurser
2004 Exchanging and transforming Data Using XML and XSLT Microsoft Course 1913 2004 Developing Applications Using the Microsoft .NET Compact Framework Microsoft Course 2556A
Sprog
Dansk Modersmål Velformuleret skriftligt Engelsk Flydende Velformuleret skriftligt
Fritid
2006 - 2007 "Engine" -- en 3D-motor i C++ * Med det formål at lære mere om de grundlæggende principper og udfordringer i opbyggelsen af en 3D-pipeline, da brugte jeg noget af min fritid sideløbende mit studie på at designe og optimere en lille software-renderer i C++. 1999 - 2012 Deeper Trouble MUD (Multi User Dungeon) * Udvikling og revidering af grundsystemer i et tekst-baseret online-rollespil. Også organisation, i forbindelse med værende øverste instans af en lille international udviklerstab. Spillet befolkes af spillere fra hele verden, og henvender sig primært til kendere af Tolkien's univers.